Reuvelientje

INDIEN U WILT REAGEREN OP FOTO'S ETC., DAN KAN DIT VIA MIJN GASTENBOEK GA NAAR CONTACT

Hay Fleuren "oet Baek".

Wat geweldig om dit alles te kunnen en mogen bekijken. Als (oud)
Reuvernaar is dat echt genieten.
Ga daarmee vooral door !